اولین همایش ملی مولد سازی و مدیریت داراییهای دولت
  • هدف های همایش
  • 1
مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با…

همایش ملی مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت

هدف های همایش

دوشنبه, 25 ارديبهشت 1396 ساعت 09:37

اعضای شورای راهبردی

شورای راهبردی

بسمه تعالی اعضای شورای راهبردی پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت سعید تقدسیان (قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور) فرهاد دژپسند (معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی)…

دعوت از حمایت کنندگان برای همایش

یکشنبه, 07 خرداد 1396 ساعت 12:24

مخاطبین

مخاطبین همایش

مدیران عالی دستگاه ها - مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد- مدیران و معاونین بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری و اموال و دارائی وزارتخانه ها، سازمان ها،…

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

  • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
  • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
  • www.hamayeshmelli.com
  • info@hamayeshmelli.com
  •  39903328 021